Zdravotnické zařízení s nadstandardní a individuální péčí o nemocné

O nemocnici

Zákaz návštěv na všech odděleních trvá

Snažíme se pro naše pacienty vytvářet bezpečné, neinfekční prostředí. Protože infekce probíhají hůře u starších nemocných s řadou přidružených závažných onemocnění, je na lůžkách následné péče nutná zvláštní opatrnost při uvolňování epidemiologických opatření. V případě infekcí šířených kapénkovou cestou jsou nezanedbatelným rizikem infikované osoby, které samy netrpí příznaky onemocnění, nebo prodělávají jen lehkou formu s kašlem či rýmou.

Náš personál proto k ochraně pacientů důsledně používá roušky a další prostředky.

V tuto chvíli se nepřipojujeme k plošnému uvonění návštěv ve zdravotnických zařízeních, snažíme se, aby se ve vnitřních prostorách nemocnice pohybovalo co nejméně osob.  

Jak se můžete setkat s pacientem?

A) Mimo budovu nemocnice. Pacienti mohou v pěkném počasí pobývat v lesoparku na čerstvém vzduchu. Podle možností vyvážíme imobilní pacienty v křeslech. Telefonicky si můžete sjednat čas návštěvy se staniční sestrou. Doporučujeme zachovávat odstup dvou metrů a používat ústenky.  

B) U nemocných v celkově špatném stavu je na výjimku potvrzenou ošetřujícím lékařem/primářem umožněna návštěva u lůžka, s použitím ochranných prostředků.

Děkujeme, že chráníte naše pacienty před ohrožením infekcí. 

Opatření se bude průběž ně aktualizovat podle situace, proto prosíme sledujte informace na našich webových stránkách.


Aktuální informace pro příbuzné a přátele pacientů

Rádi bychom poděkovali vám všem, kdo jste v minulých dvou měsících byli alespoň v duchu s námi. Někteří nám pomohli našitými rouškami, někteří podpořili zdravotnický personál zasláním občerstvení do těžkých služeb. Není v našich silác h poděkovat všem osobně. Tak tedy touto cestou – velké díky za vaši pomoc!

V Nemocnici Třebotov jsme neměli žádné onemocnění COVID-19 ani u pacientů, ani u personálu. Testovali jsme přitom všechny osoby i s minimálním podezřením na nákazu. Od počátku jsme zavedli velmi přísná hygienická opatření. Režim péče byl velmi náročný jak pro personál, pracující v ochranných prostředcích, v rouškách a respirátorech, tak pro naše pacienty, kteří dočasně přišli

o možnost návštěv svých blízkých.

Nyní vypadá situace lépe a ve společnosti se pomalu uvolňují alespoň některá preventivní opatření.

Nadále platí zákaz návštev v nemocničních budovách, který významně chrání křehké seniory před zavlečením infekce. U nemocných v terminálním stavu onemocnění lze udělat výjimku po dohodě s primářkou následné péče. S personálem se lze domluvit na předání osobních věcí pro pacienta – předání probíhá před budovou. Prosíme zvažte, co nemocný opravdu potřebuje a co mu udělá radost.

Pro pacienty v rekonvalescenci je velmi vhodný pobyt na čerstvém vzduchu. Snažíme se umožnit pohled na jarní přírodu i nemocným na vozíku. Lesopark slouží zároveň pacientům i veřejnosti, zvláště běžcům, cyklistům a „pejskařům“.  Rádi je zde vidíme. Přestože jsme z počátku měli obavy, ukázalo se, že všichni v blízkosti jiných osob důsledně nosí roušky a dodržují bezpečnou vzdálenost minimálně 2 metry od našich pacientů. Pokud se předem telefonicky domluvíte, staniční sestra Vám řekne, kdy je možné vidět se s pacientem venku. Prosíme o pochopení, pokud setkání nebude možné z důvodu zdravotního stavu pacienta nebo z organizačních důvodů. Nikdo nechceme, aby

u laviček vznikaly skupiny lidí s rizikem přenosu infekce.

Máte nějaký dotaz? Obavy o svého blízkého? Zvolejte nám. Rádi Vám řekneme více.

 

Jsme zde pro Vás

Nemocnice Třebotov poskytuje péči převážně starším pacientům, kteří po proběhlém akutním onemocnění, při progresi chronického onemocnění či zhoršení psychických funkcí vyžadují déle trvající léčbu, následnou léčebnou rehabilitaci nebo ošetřovatelskou péči.

Nejčastější diagnózy, se kterými naši pacienti přicházejí:

  • stavy po cévních mozkových příhodách
  • stavy po operacích, nejčastěji ortopedických a traumatologických
  • chronická interní onemocnění: ICHS, ICHDK, komplikace diabetu, malnutrice
  • choroby pohybového aparátu
  • onkologické diagnózy
  • chronické rány, bércové vředy, diabetické nohy, dekubity
  • pacienti s gerontopsychiatrickou problematikou
  • paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov

Přijetí na lůžka následné péče

Pacienti jsou do nemocnice přijímáni na základě žádosti, kterou vyplňuje doporučující lékař, nejčastěji ošetřující lékař z akutního oddělení nebo praktický lékař. V žádosti nesmí chybět základní a ostatní diagnózy, stávající terapie a důvod k hospitalizaci na následnou péči.

„Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.“

Friedrich Nietzsche