Zdravotnické zařízení s nadstandardní a individuální péčí o nemocné

O nemocnici

 

Zákaz návštěv - aktuální informace pro příbuzné a přátele pacientů

Nadále platí zákaz návštev na všech odděleních. U nemocných v terminálním stavu onemocnění lze udělat výjimku po dohodě s primářkou následné péče. U všech nemocných je možno se s personálem  domluvit na předání osobních věcí pro pacienta – předání probíhá před budovou. Prosíme zvažte, co nemocný opravdu potřebuje a co mu udělá radost.

Opatření se bude průběžně aktualizovat podle situace, proto prosíme sledujte informace na našich webových stránkách v rubrice AKTUALITY. 

 

Jsme zde pro Vás

Nemocnice Třebotov poskytuje péči převážně starším pacientům, kteří po proběhlém akutním onemocnění, při progresi chronického onemocnění či zhoršení psychických funkcí vyžadují déle trvající léčbu, následnou léčebnou rehabilitaci nebo ošetřovatelskou péči.

Nejčastější diagnózy, se kterými naši pacienti přicházejí:

  • stavy po cévních mozkových příhodách
  • stavy po operacích, nejčastěji ortopedických a traumatologických
  • chronická interní onemocnění: ICHS, ICHDK, komplikace diabetu, malnutrice
  • choroby pohybového aparátu
  • onkologické diagnózy
  • chronické rány, bércové vředy, diabetické nohy, dekubity
  • pacienti s gerontopsychiatrickou problematikou
  • paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov
LDN Třebotov

Přijetí na lůžka následné péče

Pacienti jsou do nemocnice přijímáni na základě žádosti, kterou vyplňuje doporučující lékař, nejčastěji ošetřující lékař z akutního oddělení nebo praktický lékař. V žádosti nesmí chybět základní a ostatní diagnózy, stávající terapie a důvod k hospitalizaci na následnou péči.

„Nejlepší způsob jak začít nový den je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.“

Friedrich Nietzsche