Aktuality

Upozornění pro návštěvy

Od 9.9.2022 jsou povoleny návštěvy v budově nemocnice.  

Návštěvy si při vstupu do budovy desinfikují ruce a nosí čistou roušku nebo čistý respirátor po celou dobu pobytu v budovách. Výjimku udělí lékař návštěvám s neinfekčními dechovými obtížemi nebo s duševní poruchou.

Doporučujeme předem si telefonicky dohodnout se staniční sestrou čas návštěvy, aby nedocházelo ke kumulaci osob na pokojích.  Každá osoba navštěvující pacienta se u vstupu do budovy hlásí zdravotnímu personálu příslušného oddělení.

Návštěva je zaznamenána do knihy návštěv.

 

Osobám s příznaky respiračního infektu, jiného přenosného onemocnění a osobám se zvýšenou teplotou je vstup do všech prostor nemocnice Třebotov absolutně zakázán.

V tomto případě návštěvu odložte. Rádi vyřídíme vzkaz nebo pomůžeme seniorům s telefonováním, aby nebyli bez kontaktů.