Aktuality

Pravidla a doporučení pro návštěvy

Pokud trpíte infekčním onemocněním, návštěvu odložte.

Návštěvy pacientů na odděleních nemocnice Třebotov jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek:

  • absolvuje nejvýše 48 hodin před návštěvou POC (tzv. antigenní) test nebo PCR test s negativním výsledkem,  
  • v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění covid-19,
  • měla alespoň první dávku očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní. 

 Při vstupu na oddělení návštěva svým podpisem v knize návštěv potvrzuje, že splňuje výše uvedené podmínky pro návštěvu v nemocnici.

Každá osoba navštěvující pacienta se při příchodu telefonicky hlásí zdravotnímu personálu příslušného oddělení. Telefonní čísla najdete na vstupních dveřích a samozřejmě i na webových stránkách. Při vstupu do budovy je povinná desinfekce rukou desinfekčním prostředkem. Návštěva musí mít po celou dobu pobytu v budově nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15 let věku postačí chirurgická rouška. Při nedodržení této podmínky může být návštěva personálem nemocnice ukončena. 

Osobám s příznaky respiračního infektu, jiného přenosného onemocnění a osobám se zvýšenou teplotou je vstup do prostor nemocnice Třebotov absolutně zakázán. 

Prosíme návštěvy, aby se předem telefonicky domluvily se staniční sestrou na čase návštěvy. Přispějete tak k bezpečnému průběhu návštěv bez kumulace osob na pokojích. Vzhledem k možnosti využití okolního lesoparku s lavičkami a stolky považujeme za ideální, když své blízké navštívíte mimo budovu. Zdravotnický personál vyváží ven i pacienty na vozíku a po předchozí telefonické dohodě je možno zajistit pobyt venku na konkrétní hodinu. V areálu nemocnice mimo budovy platí omezení daná právními předpisy ČR, tedy v součastnosti nošení respirátoru nebo nanoroušky, pokud je návštěva pacientovi blíže než dva metry.

 Máte nějaký dotaz? Obavy o svého blízkého? Zavolejte nám. Rádi Vám řekneme více.

·