Aktuality

Upozornění pro návštěvy

Návštěvy pacientů jsou možné, pokud návštěva starší 12 let splní jednu z následujících podmínek:  

doloží negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin nebo negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin odebraný zdravotníkem,

doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělal(a) onemocnění covid-19,

doloží potvrzení o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž platnost certifikátu o očkování je pro osoby starší 18 let bez posilující dávky 270 dní. 

Prosíme před vstupem do budovy zvažte svůj zdravotní stav, zda nemáte známky přenosného infekčního onemocnění. Pokud ano, svoji návštěvu odložte.

Návštěva nemusí být povolena, pokud není vhodná z hlediska stavu pacienta 

nebo z organizačních důvodů (zejména riziko kumulace osob v prostoru oddělení). Dodržujte prosím pokyny personálu nemocnice.


Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu. Děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška. 

U ležících pacientů je možná návštěva na pokoji, v maximálním počtu dvou osob na dobu třiceti minut. 

Pohybliví nemocní mohou přijímat návštěvy před budovou nebo ve společenské místnosti v přízemí. 


Prosíme desinfikujte si ruce před vstupem do budovy. Desinfekce je umístěna ve vchodu vlevo.

Každá osoba navštěvující pacienta se hlásí na sesterně příslušného oddělení. 


Děkujeme, že chráníte naše pacienty před ohrožením infekcí.