Aktuality

Aktuální informace pro příbuzné a přátele pacientů a odpovědi na nejčastější dotazy

Od 14.9.2020 je v platnosti zákaz návštěv v budově nemocnice.

  Výjimky lze povolit z důvodů hodných zvláštního zřetele. O výjimkách rozhoduje ošetřující lékař; návštěva je po předchozí domluvě umožněna ve společenské místnosti v přízemí. Pouze u imobilních pacientů může lékař povolit návštěvu na pokoji. Návštěva nemusí být povolena, pokud není vhodná z hlediska stavu pacienta nebo z organizačních důvodů (zejména riziko kumulace osob v prostoru nemocnice).  Každá osoba navštěvující pacienta se telefonicky hlásí zdravotnímu personálu příslušného oddělení. Telefonní čísla najdete na vstupních dveřích a samozřejmě i na webových stránkách. Při vstupu do budovy je povinná desinfekce rukou desinfekčním prostředkem a nošení ústenky po celou dobu pobytu v budově. Toto opatření platí i pro vyřizování úředních záležitostí v kancelářích nebo dodávky zboží do vnitřních prostor nemocnice. 

Osobám s příznaky respiračního infektu, jiného přenosného onemocnění a osobám se zvýšenou teplotou je vstup do prostor nemocnice Třebotov absolutně zakázán.

 Máte nějaký dotaz? Obavy o svého blízkého? Zvolejte nám. Rádi Vám řekneme více.

Nejčastější dotazy:

Je možno donést pacientovi osobní věci nebo něco malého k jídlu?

Ano, před budovou je možno předat tašku zdravotnímu personálu, který vše předá nemocnému.

Je možné telefonicky hovořit s pacientem, který nemá mobil nebo jej nedokáže použít?

Ano, lze se individuálně domluvit se staniční sestrou. Zajistíme asistenci při použití vlastního mobilu nemocného nebo půjčíme náš přenosný telefon, s dodržením maximálního možného soukromí. Nemusíte mít obavy, telefon je po každém hovoru desinfikován. Pokud se déle nemůžete dovolat na pacientův mobil, nemějte obavy ze zhoršení zdravotního stavu. Většinou není mobil nabitý, někdy jej pacient hned nenajde, někdy neslyší zvonění přes hlasitě puštěnou televizi. Zavolejte na sesternu a náš personál zjistí, oč jde. Snažíme se kontakty pacientů s příbuznými a přáteli co nejvíce usnadnit.

Je možno objednat pedikúru?

Ne, v současné epidemiologické situaci jsou tyto služby omezeny. V případě nutnosti lze nehty zabrousit pilníkem, bez použití ostrých nástrojů.

Vyskytuje se v Nemocnici Třebotov onemocnění COVID-19?

Onemocnění se u nás vyskytlo v říjnu. Převážná většina nemocných měla lehký průběh a rychle se zotavila. V listopadu jsme zaznamenali pouze dvě PCR pozitivní pacientky, které ale neměly žádné příznaky. Test PCR byl proveden u všech našich pacientů. Nový sporadický výskyt jsme zaznamenali ve druhé polovině prosince. Jde opět o lehký průběh. Přesto nelze podcenit nutná hygienická opatření. Testování, režim na odděleních a systém rozdělení pacientů podle rizika infekce vychází z úzké spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí. 

Přijímáte nové pacienty? 

Ano, přijímáme pacienty na základě podané žádosti o přijetí. Rozhodující je zdravotní stav pacienta a možnosti našeho zařízení poskytnout takovou péči, jakou individuální nemocný potřebuje. V rámci prevence COVID u všech pacientů přijímaných z jiné nemocnice vyžadujeme v propuštěcí zprávě údaj, že nemocný prokazatelně není infekční. 

 

 

·