Aktuality

Upozornění pro návštěvy

Zákaz návštěv na všech odděleních nemocnice.  

Od 5.12. platí zákaz návštěv v budově nemocnice.  Výjimky lze povolit z důvodů hodných zvláštního zřetele. O výjimkách rozhoduje ošetřující lékař; návštěva je po předchozí domluvě umožněna ve společenské místnosti v přízemí. Pouze u imobilních pacientů může lékař povolit návštěvu na pokoji. Doporučujeme předem si telefonicky dohodnout se staniční sestrou čas návštěvy, aby nedocházelo ke kumulaci osob. 

Návštěva nemusí být povolena, pokud není vhodná z hlediska stavu pacienta nebo z organizačních důvodů.

Každá osoba navštěvující pacienta se u vstupu do budovy hlásí zdravotnímu personálu příslušného oddělení. Na recepci je zaznamenána do knihy návštěv. 

 Návštěvy si při vstupu do budovy desinfikují ruce a nosí čistý respirátor po celou dobu pobytu v budovách. 

Osobám s příznaky respiračního infektu, jiného přenosného onemocnění a osobám se zvýšenou teplotou je vstup do všech prostor nemocnice Třebotov absolutně zakázán.

V tomto případě návštěvu odložte. Rádi vyřídíme vzkaz nebo pomůžeme seniorům s telefonováním, aby nebyli bez kontaktů.