Aktuality

Aktuální informace pro příbuzné a přátele pacientů

Od 14.9.2020 je v platnosti zákaz návštěv v budově nemocnice.

  Výjimky lze povolit z důvodů hodných zvláštního zřetele. O výjimkách rozhoduje ošetřující lékař; návštěva je po předchozí domluvě umožněna ve společenské místnosti v přízemí. Pouze u imobilních pacientů může lékař povolit návštěvu na pokoji. Návštěva nemusí být povolena, pokud není vhodná z hlediska stavu pacienta nebo z organizačních důvodů (zejména riziko kumulace osob v prostoru nemocnice).  Každá osoba navštěvující pacienta se telefonicky hlásí zdravotnímu personálu příslušného oddělení. Telefonní čísla najdete na vstupních dveřích a samozřejmě i na webových stránkách. Při vstupu do budovy je povinná desinfekce rukou desinfekčním prostředkem a nošení ústenky po celou dobu pobytu v budově.Toto opatření platí i pro vyřizování úředních záležitostí v kancelářích nebo dodávky zboží do vnitřních prostor nemocnice. 

Osobám s příznaky respiračního infektu, jiného přenosného onemocnění a osobám se zvýšenou teplotou je vstup do prostor nemocnice Třebotov absolutně zakázán.

 Máte nějaký dotaz? Obavy o svého blízkého? Zvolejte nám. Rádi Vám řekneme více.

 

·     

·        Očkování proti chřipce

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění s často velmi vážným průběhem. V České republice se vyskytuje nejvíce případů v období ledna až března. Virus se přenáší vzduchem  - kapénkami z dechu nebo kašle infikované osoby, ale také rukama. Chřipka je proto snadno přenosná. Nejlepší prevencí onemocnění je dodržování hygienických opatření, zdravý životní styl a očkování proti chřipce. To doporučujeme zejména pacientům léčeným pro chronické onemocnění a osobám nad 65 let.

V Nemocnici Třebotov nabízíme hospitalizovaným pacientům očkování vakcínou Vaxigrip tetra na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

 

 

18.10. svátek sv. Lukáše - patrona lékařů

V předvečer svátku sv. Lukáše se konala slavnostní mše v katedrále sv. Víta. Pan kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, se poté sešel se zástupci resortu zdravotnictví. Velmi nás potěšilo, že mezi přední osobnosti v oboru, ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. A. Vojtěcha, MHA, prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka, zástupce Středočeského kraje a mnohé další významné hosty pozval pan kardinál také zástupce zdravotnických zařízení následné péče.

Nemocnice Třebotov si této pozornosti velmi váží.